SPOTKANIE Z GÓRNIKIEM

Dzień Górnika to jedna z wielu uroczystości, która już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naszego Przedszkola. Nie obyło się oczywiście bez wizyty naszego zaprzyjaźnionego Pana Górnika, który tak jak ostatnio zabrał ze sobą także Górala. Pan Górnik opowiedział dzieciom o trudnej i niebezpiecznej pracy w kopalni, zaprezentował swój strój galowy. Wspólnie z przedszkolakami śpiewał piosenki i chętnie odpowiadał na ich pytania. Dzieci z zainteresowaniem i uwagą słuchały gościa. To ciekawe spotkanie dostarczyło dzieciom wielu wrażeń i utwierdziło nas w przekonaniu, że należy kultywować
i utrwalać śląskie tradycje.