Ramowy Plan Dnia

Rok szkolny 2019/2020

Ramowy Plan Dnia
w
Gliwickim Ośrodku
Rewalidacyjno- Wychowawczym
Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

7.30 – 8.30 Przyjazd wychowanków do Placówki
Odbiór wychowanków z przewozu i pomoc w lokomocji.
-Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego rozbierania i ubierania się (wg specjalistycznych metod neurorozwojowych; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
-Zajęcia terapeutyczne.

8.30 – 8.45
Przygotowanie do śniadania.
-Masaż logopedyczny wybranej grupy wychowanków.
-Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

8.45 – 10.00 Śniadanie
Nauka samodzielnego spożywania posiłków, karmienie terapeutyczne (wg zaleceń logopedów ; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
-Nauka czynności porządkowych; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.
-Toaleta po śniadaniowa: mycie zębów, buzi, rąk, czynności higieniczno – opiekuńcze.


10.00 – 10.30

– Spacery, obserwacje przyrodnicze; wyjścia tematyczne.
Zajęcia terapeutyczne – Sala Doświadczania Świata.

10.30 – 11.00
Zajęcia terapeutyczne wg ustalonego harmonogramu zajęć

11.o0 -12.00
Grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w Zespołach Rewalidacyjno- Wychowawczych zgodnie z rocznym planem zajęć

12.00– 12.45
Zajęcia indywidualne – realizacja zadań w oparciu o indywidualny program rewalidacyjno- terapeutyczny wychowanka.
 Zajęcia specjalistyczno- terapeutyczne.
 Zabiegi i czynności pielęgniarskie: cewnikowanie, podawanie leków i inne.

12.45 – 13.45 Obiad
-Nauka samodzielnego spożywania posiłków, karmienie terapeutyczne (wg zaleceń logopedów; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków).
-Toaleta: mycie rąk, buzi, czynności higieniczno- opiekuńcze; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.
-Nauka czynności porządkowych; dostosowane do potrzeb i możliwości wychowanków.

13.45 – 15.00
-Zajęcia indywidualne – realizacja ćwiczeń w oparciu o indywidualny program rewalidacyjno- terapeutyczny wychowanka.
-Zajęcia specjalistyczno- terapeutyczne.
-Czynności organizacyjno- terapeutyczne nauczyciela- wychowawcy.
– Zabiegi i czynności pielęgniarskie. Konsultacje lekarskie.
-Spotkania w zespołach terapeutycznych.
-Przygotowanie wychowanków do wyjazdu zgodnie
z harmonogramem
-Czynności samoobsługowe: trening samodzielnego ubierania się (wg zaleceń zespołu rehabilitacji ruchowej oraz z uwzględnieniem potrzeb
i możliwości wychowanka).

Grupowe zajęcia terapeutyczne w oparciu o następujące metody:

-Rozwijanie świadomości własnego ciała. Dotyk i Komunikacja. Programy aktywności wg metody Ch.i M. Knillów.
-Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.
– Programu stymulacji polisensorycznej wg Pór Roku- Poranny Krąg wg J. Kielina.
– Arteterapia. Ekspresja plastyczno- techniczna.
– Zajęcia muzyczno- ruchowe; rytmizujące.
– Zajęcia terapeutyczne w Sali Doświadczania Świata.