Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Ośrodek prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię w przypadku zagrożenia
lub wystąpienia nieprawidłowego rozwoju, niepełnosprawności.
W skład wielospecjalistycznego zespołu, w zależności od potrzeb wchodzi: lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, inni specjaliści.