Pedagodzy i terapeuci zajęciowi

  • kursy specjalistyczne: Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej (SI); Planowanie Życia jako Nowa Metoda Pracy z Dziećmi i Młodzieżą Upośledzoną Umysłowo, Autystyczną, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym; Metoda Dobrego Startu; Pedagogika Alternatywna – Założenia Teoretyczne i Praktyczne Waldorfowskiej Pedagogiki Leczniczej; Metoda Weroniki Sherborne;Terapia Ruchowa Metodą Nevelego Kepharta; Alternatywne Sposoby Porozumiewania się Dzieci Niepełnosprawnych; Programy M. i Ch. Knillów w Terapii Osób z Poważnymi Zaburzeniami w Rozwoju;
  • warsztaty i szkolenia: Nowoczesne Metody Diagnostyczne i Terapeutyczne w Pracy
    z Dziećmi Niesłyszącymi; Wczesna Interwencja w Zapobieganiu Rozwojowi Niepełnosprawności u Dzieci z Uszkodzonym Ośrodkowym Układem Nerwowym; Wielospecjalistyczna Diagnoza i Terapia Dziecka Upośledzonego Umysłowo; Pedagogika Zabawy w Pracy z Osobami z Upośledzeniem Umysłowym;   Edukacja Dzieci
    i Młodzieży z Głębokim Upośledzeniem Umysłowym; Konstruowanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem głębiej i głęboko upośledzonym; Program Rozwoju Komunikacji – Makaton; Miejsce Literatury i Teatru w Przestrzeniach Terapeutycznych. Werbalne i Niewerbalne Aspekty Wsparcia Rozwoju; Wykorzystanie Metod Choreoterapii w Pracy z Dziećmi;  Autyzm. Diagnoza i Terapia; Zabawa Jako Metoda Edukacyjna i Wychowawcza; Cztery Pory Roku-pedagogika zabawy w pracy z dziećmi i młodzieżą upośledzoną umysłowo; Origami a Psychofizyczny Rozwój Dziecka ; Wspomagające sposoby porozumiewania się Gestem – Obrazem – Słowem i inne; Nauczanie czytania metodą symulataniczno-sekwencyjną wg prof. J. Cieszyńskiej.
  • udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych