Fizjoterapeuci

  • kursy specjalistyczne: certyfikat metody NDT Bobath – Basic; certyfikat metody NDT Bobath – Baby; Terapia przy użyciu ortezy rehabilitacyjnej typu Dunag;Biostymulacja laserowa w medycynie fizykalne; Zarys leczenia skolioz metodą Lehnert – Schroth; Diagnoza i Terapia Integracji Sensorycznej (SI); Podstawy neurokinezjologicznej diagnostyki i terapii dzieci z uszkodzeniami układu nerwowego; Active and Passive Therapy in Water;
  • szkolenia i warsztaty: Wczesna Interwencja w Zapobieganiu Rozwojowi Niepełnosprawności u Dzieci z Uszkodzonym Ośrodkowym Układem Nerwowym ;
  • udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych;