Lekarz pediatra

  • specjalista chorób dziecięcych (II stopień specjalizacji);
  • 18-letnie doświadczenie neuropediatryczne w pracy z dzieckiem z zaburzonym rozwojem psychomotorycznym;
  • kursy specjalistyczne: Wczesne usprawnianie dzieci ryzyka; Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt; certyfikat met. NDT Bobath – Basic;  Terapia zaburzeń integracji czynności umyslowych;
  • szkolenia krajowe i zagraniczne z zakresu wczesnej interwencji (USA, Szwecja)
    oraz udział w licznych konferencjach naukowo – szkoleniowych;