GORW

Gliwicki Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy
dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej (GORW)

Nasz Ośrodek pozwala dzieciom uczyć się i bawić pod opieką specjalistów, element po elemencie odkrywać, poznawać i budować w świadomości obraz świata, a także samodzielnie w nim funkcjonować. Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, z wieloraką niepełnosprawnością, zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania. oraz dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Grupy zespołowe rewalidacyjno- wychowawcze liczą 4 wychowanków.
Obok nauczycieli – pedagogów z dziećmi pracują: fizjoterapeuci, psycholodzy, neurologopedzi, pomoce nauczycieli. Dzieci mają również zapewnioną opiekę lekarską i pielęgniarską.