GOAR

Zobacz stronę

Poza świadczeniami udzielanymi w ramach NFZ wykonujemy również odpłatne świadczenia w zakresie rehabilitacji ruchowej dla dzieci. Zapisy w rejestracji, bez skierowania. Cennik znajdziecie Państwo tutaj.

Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno- Rehabilitacyjny

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

(GOAR)

CELE I ZADANIA

STRUKTURY ORGANIZACYJNE:

  • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
   Ośrodek prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię w przypadku zagrożenia
   lub wystąpienia nieprawidłowego rozwoju, niepełnosprawności.
   W skład wielospecjalistycznego zespołu, w zależności od potrzeb wchodzi: lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, inni specjaliści.
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
   Poradnia udziela świadczeń neurologicznych dla pacjentów w wieku rozwojowym.
 • PRACOWNIA EEG
  Pracownia wykonuje badania diagnostyczne ośrodkowego układu nerwowego w ścisłej współpracy z Poradnią Neurologiczną dla Dzieci oraz NFZ.
  Z badań na koszt NFZ, oprócz pacjentów wspomnianej Poradni, korzystają również pacjenci innych poradni, z którymi zostały podpisane odrębne umowy o współpracy.

Ponadto w Ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej działa ortopedyczny punkt konsultacyjny. Wszystkie struktury organizacyjne współpracują ze sobą, pozostając
w stałym kontakcie w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Ośrodka.

KADRA:

REJESTRACJA

Do Poradni Neurologicznej dla Dzieci, Pracowni EEG oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci pacjenci NFZ przyjmowani są na podstawie skierowania wystawianego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NFZ. Konieczne jest również posiadanie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego,
 • telefonicznego,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • rejestracja drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rejestracja@skpon-gliwice.pl

 

Na listę oczekujących na świadczenie można zapisać się tylko na podstawie wystawionego skierowania – data wystawienie skierowania nie może być późniejsza niż data rejestracji. Skierowanie należy dostarczyć do dwóch tygodni od dnia rejestracji.

Nr tel. (32) 231 – 52 – 13 w. 111 oraz 502-212-937, w godzinach 8.00 – 17.00 w dni powszednie.