GOAR

Zobacz stronę

Poza świadczeniami udzielanymi w ramach NFZ wykonujemy również odpłatne świadczenia w zakresie rehabilitacji ruchowej dla dzieci. Zapisy w rejestracji, bez skierowania. Cennik znajdziecie Państwo tutaj.

Gliwicki Ośrodek Adaptacyjno- Rehabilitacyjny

Dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

(GOAR)

CELE I ZADANIA

STRUKTURY ORGANIZACYJNE:

  • OŚRODEK REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI
   Ośrodek prowadzi wielospecjalistyczną diagnozę i terapię w przypadku zagrożenia
   lub wystąpienia nieprawidłowego rozwoju, niepełnosprawności.
   W skład wielospecjalistycznego zespołu, w zależności od potrzeb wchodzi: lekarz, psycholog, logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, inni specjaliści.
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA DLA DZIECI
   Poradnia udziela świadczeń neurologicznych dla pacjentów w wieku rozwojowym.
 • PRACOWNIA EEG
  Pracownia wykonuje badania diagnostyczne ośrodkowego układu nerwowego w ścisłej współpracy z Poradnią Neurologiczną dla Dzieci oraz NFZ.
  Z badań na koszt NFZ, oprócz pacjentów wspomnianej Poradni, korzystają również pacjenci innych poradni, z którymi zostały podpisane odrębne umowy o współpracy.

Ponadto w Ramach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej działa ortopedyczny punkt konsultacyjny. Wszystkie struktury organizacyjne współpracują ze sobą, pozostając
w stałym kontakcie w celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania Ośrodka.

KADRA:

REJESTRACJA

Do Poradni Neurologicznej dla Dzieci, Pracowni EEG oraz Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci pacjenci NFZ przyjmowani są na podstawie skierowania wystawianego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego NFZ. Konieczne jest również posiadanie elektronicznej karty ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakład zapewnia rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia:

 • osobistego,
 • telefonicznego,
 • za pośrednictwem osoby trzeciej
 • rejestracja drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rejestracja@skpon-gliwice.pl

 

Na listę oczekujących na świadczenie można zapisać się tylko na podstawie wystawionego skierowania – data wystawienie skierowania nie może być późniejsza niż data rejestracji. Skierowanie należy dostarczyć do dwóch tygodni od dnia rejestracji.

Nr tel. (32) 231 – 52 – 13 w. 111 oraz 502-212-937, w godzinach 8.00 – 17.00 w dni powszednie.
  UWAGA!!!

Godziny pracy rejestracji w okresie urlopowym

01.07.2019   od   1000     do 1830

02.07.2019   od   800      do 1600

03.07.2019   od   730       do 1600

04.07.2019   od   800     do 1600

05.07.2019   od   730     do 1600

08.07.2019   od   800    do 1800

09.07.2019   od   800     do 1800

10.07.2019   od   800     do 1800

11.07.2019   od   800     do 1800

12.07.2019   od   730     do 1600

15.07.2019   od   1000   do 1830

16.07.2019   od   800      do 1600

17.07.2019   od   730      do 1600

18.07.2019   od   800      do 1600

19.07.2019  od   730      do 1600

22.07.2019   od   1000     do 1830

23.07.2019   od   800      do 1600

24.07.2019   od   730       do 1600

25.07.2019   od   800      do 1600

26.07.2019   od   730      do 1600

29.07.2019   od   1000   do 1830

30.07.2019   od   800      do 1600

31.07.2019   od   730       do 1800


Godziny pracy rejestracji w okresie urlopowym

01.08.2019    od   800     do 1600

02.08.2019    od   730     do 1600

05.08.2019    od   1000    do 1830

06.08.2019    od   800    do 1600

07.08.2019    od   730    do 1600

08.08.2019   od   800     do 1600

09.08.2019   od   0800     do 1600

12.08.2019   od   1000     do 1830

13.08.2019   od   800      do 1600

14.08.2019   od   730    do 1600

16.08.2019   od   0730    do 1600

19.08.2019   od   1000    do 1830

20.08.2019   od   800    do 1600

21.08.2019   od   730    do 1600

22.08.2019   od   800     do 1600

23.08.2019   od   730     do 1600

26.08.2019   od   1000     do 1830

27.08.2019   od   800     do 1600

28.08.2019   od   730     do 1600

29.08.2019   od   800     do 1600

30.08.2019   od   730     do 1600